Moduł Administracja

Moduł Administracyjny jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie systemem CDN XL oraz jego szeroka parametryzacje. Funkcje konfiguracji dają administratorom możliwość ustalenia systemu słowników, ciągów numeracji i serii dokumentów, oraz całą gamę właściwości i atrybutów różnych obiektów wraz z ich wartościami domyślnymi. Tutaj ustala się również zakres uprawnień dla grup użytkowników lub poszczególnych operatorów wraz z konfiguracja poszczególnych stanowisk komputerowych.


Moduł ten dysponuje także funkcjami pozwalającymi na śledzenie aktywnych sesji programu, konfigurację serwera wydruków, drukarek fiskalnych, czytników kodów kreskowych, kolektorów danych i innych ustawień systemowych.

  • Moduł ADMINISTRATOR jest wymagany dla każdego stanowiska, które równocześnie będzie pracowało z systemem i stanowi dostępowy pakiet oprogramowania do podglądu danych wygenerowanych z poziomu innych modułów systemu, bez konieczności posiadania dodatkowych pakietów dla tych modułów,
  • System dostarcza szeregu narzędzi i automatów związanych z badaniem, automatycznymi aktualizacjami i weryfikacją spójności bazy.

Strona glówna Oprogramowanie Produkty Sprzet Serwis Biuro podatkowo-ksiegowe Kontakt Mapa Strony