Moduł Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe umożliwia wprowadzanie i ewidencję podstawowych składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a także wyposażenia wartościowego.


Podstawą ewidencji danych są księgi inwentarzowe zorganizowane w wielopoziomową strukturę drzewiastą. Środek trwały może należeć do wielu grup nadrzędnych, przy czym ma jednoznacznie określoną grupę KŚT. Mechanizm dziedziczenia cech jest realizowany podobnie jak w kartotekach towarowej i kontrahentów. Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi odbywa się w oparciu o stosowne dokumenty, a więc dokumenty przyjęcia, likwidacji, oddania do remontu, zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za środek trwały, przeszacowania środków trwałych i innych.Naliczenia amortyzacji dokonywane są zgodnie z polskimi przepisami. System pozwala na naliczenie amortyzacji bilansowej i podatkowej metodami liniową lub degresywną. Obsługuje również odpowiednią ewidencję i amortyzację środków niskocennych.

  • System umożliwia prowadzenie tabel amortyzacji środków trwałych równolegle do celów księgowych i podatkowych wraz z automatycznym księgowaniem kosztów amortyzacji,
  • Możliwa jest obsługa dwutorowości amortyzacji oraz amortyzacji przyspieszonej,
  • Dynamiczne Raportowanie pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz w oparciu o rozbudowaną listę parametrów.

Do góry

Strona glówna Oprogramowanie Produkty Sprzet Serwis Biuro podatkowo-ksiegowe Kontakt Mapa Strony