Moduł Raporty

Dzięki elastycznej strukturze systemu możliwe staje się stworzenie prawie dowolnego zestawienia czy raportu opartego na informacjach dostępnych w bazie danych. Aby ułatwić korzystanie z zasobów informacyjnych systemu CDN XL, zaimplementowano cały szereg funkcji pozwalających zautomatyzować i uprościć proces dotarcia do odpowiednich danych. Gros tych elementów jest wspólna dla całości systemu i dostępna z poziomu wszystkich modułów.


Kontekstowe wydruki pozwalają na uruchomienie wybranych, zdefiniowanych raportów z poziomu konkretnych procedur systemowych, w których mają być dostępne. System posiada rozbudowany pakiet modyfikowalnych, standardowych wydruków oraz możliwości definiowania i dołączania nowych. Wyniki raportu mogą być przedstawione na ekranie, drukowane lokalnie lub poprzez serwer wydruków jak również eksportowane do formatu PDF (Adobe Acrobat) wraz z zapisem na serwerze plików lub wysyłką pocztą e-mail.  • Wydruki mogą uwzględniać również zastosowane w systemie filtry i dodatkowe parametry,
  • System współpracuje również z drukarkami znakowymi,
  • Raporty mogą być przedstawiane w postaci wykresów.

Szybkie raporty SQL dzięki swojej nowoczesnej i unikalnej funkcjonalności pozwalają w praktyce na uzyskanie dowolnej informacji, jaka została zapisana w bazie systemu CDN XL. Informację tą można wizualizować na elastycznie definiowanych listach, zaś wynik takiego raportu może być automatycznie eksportowany do innych, zewnętrznych aplikacji, wysłany pocztą e-mail, zapisywany w formatach tekstu, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel lub uniwersalnym języku opisu dokumentów - XML.  • Prawie wszystkie listy dostępne w systemie mogą być w łatwy sposób eksportowane do arkusza kalkulacyjnego Excell,
  • Szybkie Raporty SQL pozwalają na współpracę CDN XL z systemami EDI (Electronic Data Interchange),
  • Wyniki zapytań mogą być przedstawiane w postaci definiowalnych, kontekstowych wykresów.

Do góry

Strona glówna Oprogramowanie Produkty Sprzet Serwis Biuro podatkowo-ksiegowe Kontakt Mapa Strony