Moduł Rozszerzenia Funkcjonalne

System CDN XL oferuje szereg użytecznych rozszerzeń jako uzupełnienie funkcjonalności istniejących modułów.

Współpraca z systemem ECOD

Realizowana poprzez funkcje EDI funkcjonalność obsługi współpracy z dostawcami lub odbiorcami z wykorzystaniem formatu XML według szablonów najpopularniejszego standardu ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Funkcje te dostępne są w wersji serwerowej i podzielone są na trzy części:

  • Mechanizm wymiany danych CDN XL/ECOD
    • Eksport zamówień do dostawców,
    • Import Faktur Zakupu.
  • Obszar współpracy z odbiorcami
    • Import Zamówień sprzedaży,
    • Eksport Faktur sprzedaży.

Internetowa Księga Raportów

Funkcjonalność Internetowej Księgi Raportów pozwala - z każdego miejsca na świecie poprzez połączenie z firmowym serwerem - na przegląd zestawień i analiz wygenerowanych w standardowej Księdze Raportów za pomocą przeglądarki internetowej.Każdy pracownik identyfikowany jest w systemie wraz ze zdefiniowanym zakresem uprawnień do podglądu odpowiednich dla niego raportów. Raporty prezentowane są jako obrazy pozwalające na podgląd zdefiniowanych zestawień w różnych kontekstach - grupach raportów.

Intranetowe Karty Pracy

Intranetowe Karty Pracy to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry, pozwalająca w prosty i wygodny sposób rejestrować czas pracy pracowników przez osoby do tego upoważnione. Wprowadzana w ten sposób informacja o przepracowanym czasie jest automatycznie zapisywana w bazie modułu kadrowego, a następnie wykorzystywana przy naliczaniu wynagrodzeń.Równocześnie chronione są dane osobowe pracowników- osoby upoważnione do ewidencjonowania czasu pracy przez Intranet mają dostęp wyłącznie do kalendarzy podległych im pracowników i nie mają wglądu w inne ich dane poza imieniem i nazwiskiem. Współpraca aplikacji IKP z bazą danych modułu kadrowo-płacowego jest dwukierunkowa: odczytywane są informacje o pracownikach i ich czasie pracy, a także słowniki wykorzystywane do opisywania czasu pracy z poziomu aplikacji intranetowej. Z kolei informacje o czasie przepracowanym odnotowane w Intranetowych Kartach Pracy są automatycznie zapisane w module Kadry i Płace.

Intranetowy RCP

Moduł Rejestracji Czasu Pracy służy do wyświetlania, korygowania i zatwierdzania danych odczytanych z czytnika RCP w oparciu o strukturę podległościową firmy. Aplikacja umożliwia zarządzanie czasem pracy zaangażowanego kapitału ludzkiego przez porównywanie czasu przepracowanego do planu pracy (normy w dniu). Zarządzanie może odbywać się również poprzez zatwierdzanie oraz modyfikowanie czasu pracy. Moduł umożliwia ewidencjonowanie różnej normy pracy dla różnych osób (centrów), oraz jej zmian historycznych, przechowuje również bezpiecznie dane o wszystkich dokonanych korektach (kto i kiedy i jaki element modyfikował). Wygodny interfejs pozwala na szybkie wdrożenie narzędzia bez dodatkowych szkoleń i może stanowić efektywny składnik systemu informacji pracowników.Jest to aplikacja intranetowa umożliwiająca bezpośredni dostęp wielu użytkowników do podzielnika kosztów wynagrodzeń systemu CDN XL. Uwzględnia złożoną definicję opisu analitycznego podzielnika wynagrodzeń. Umożliwia dostęp, edycje i zatwierdzanie danych w oparciu o strukturę podległościową firmy przez co stanowi skuteczne narzędzie zbierania danych o czasie poświęcanym przez pracowników na poszczególne zadania. Moduł udostępnia rozwiązanie alternatywne do narzędzia intranetowych kart pracy - jest przeznaczony dla firm, które korzystają ze złożonego opisu analitycznego wymagających procentowego podziału kosztów wynagrodzeń.

Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń

Jest to aplikacja intranetowa umożliwiająca bezpośredni dostęp wielu użytkowników do podzielnika kosztów wynagrodzeń systemu CDN XL. Uwzględnia złożoną definicję opisu analitycznego podzielnika wynagrodzeń. Umożliwia dostęp, edycje i zatwierdzanie danych w oparciu o strukturę podległościową firmy przez co stanowi skuteczne narzędzie zbierania danych o czasie poświęcanym przez pracowników na poszczególne zadania. Moduł udostępnia rozwiązanie alternatywne do narzędzia intranetowych kart pracy- jest przeznaczony dla firm, które korzystają ze złożonego opisu analitycznego wymagających procentowego podziału kosztów wynagrodzeń.


Do góry

Strona glówna Oprogramowanie Produkty Sprzet Serwis Biuro podatkowo-ksiegowe Kontakt Mapa Strony