Moduł Środki Trwałe

CDN OPT!MA Środki Trwałe moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje dokumenty OT i LT. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.Amortyzacja

Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
  • Tworzenie planu amortyzacji środka oraz księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi,
  • Ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Do góry

Strona główna Oprogramowanie Produkty Sprzęt Serwis Biuro podatkowo-księgowe Kontakt Mapa Strony