Moduł Kasa/Bank

CDN OPT!MA Kasa/Bank to centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie dane o wpływach i wydatkach firmy. Pozwala to nie tylko na bieżące analizy przepływu środków pieniężnych i ich kontrolę, ale również na generowanie prognoz. System CDN OPT!MA zapewnia elektroniczne przesyłanie danych do banku (pozwala na przygotowanie i wysłanie do wskazanego banku zestawu przelewów w standardach Eliksir-0, Kredyt Bank i Video TEL, BRESOK). W programie dostępne są funkcje umożliwiające generowanie ponagleń zapłaty i not odsetkowych dla wybranych podmiotów. Istnieje również możliwość pracy na dowolnej ilości rejestrów kasowych i bankowych. Program umożliwia automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi i bankowymi.Preliminarz płatności

Ponadto CDN OPT!MA Kasa/Bank to:

  • Obsługa standardowej numeracji rachunków bankowych jak i numeracja NRB (IBAN),
  • Kontrolowanie poprawności numerów kont zgodnie z ogólnie przyjętymi algorytmami,
  • Zapisy w Preliminarzu Płatności oraz w opcji Rozliczenia,
  • Automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
  • Możliwość gromadzenia informacji z różnych modułów księgowych (np. planowane lub dokonane płatnołci związane z podatkami czy zapłaty za faktury kosztowe),
  • Możliwość importu i aktualizacji listy banków z plików udostępnianych przez Krajowa Izbę Rozliczeniową (KIR).

Rozliczenia z kontrahentem

Do góry

Strona główna Oprogramowanie Produkty Sprzęt Serwis Biuro podatkowo-księgowe Kontakt Mapa Strony